Disclaimer en ©

  • Algemeen

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

  • Informatie op deze website

De Dordrechtsche Lawn en Tennisclub (hierna te nomen als DLTC) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens als menu’s en prijzen kunnen voorkomen. DLTC wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. DLTC behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

  • Functioneren van deze website

DLTC kan niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. DLTC kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het Internet tussen DLTC en haar gebruikers.

  • Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. DLTC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van Internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. DLTC behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

  • Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij DLTC of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van DLTC.

  • Virus & Spam

DLTC garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, spam of vergelijkbare schadelijke componenten.

  • Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van DLTC verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van webpagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van DLTC wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde / het onder `Disclaimer` staande en met beide akkoord te gaan.

Dordrechtsche Lawn en Tennisclub, DLTC

Dordrecht 15 augustus 2012 

Colofon

  • CKWebdesign

Websitehttp://www.ckwebdesign.eu

Dordrechtsche Lawn Tennis Club
Tennispark
Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht
Clubhuis
(078) 613 7169
Secretariaat
Achterhakkers 74
3311 JA Dordrecht
(078) 645 0277
info@tennisclubdltc.nl
tennisclubdltc@gmail.com
Ledenadministratie
(078) 6450277
leden.dltc@gmail.com

Inschrijven

Schrijf hier in voor tennislessen.