Onderzoek fusie DLTC en Thialf LTC

   

 

De tennisverenigingen DLTC en Thialf LTC zijn een onderzoek begonnen naar een fusie op basis van gelijkwaardigheid. Bijna unaniem hebben de ledenvergaderingen van beide clubs zich hiervoor uitgesproken. Men streeft ernaar begin volgend jaar duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van een samenvoeging.

Thialf LTC heeft zijn accommodatie sinds 2005 in sportpark Amstelwijck. Het park ligt in een gebied waar de gemeente woningbouw wil realiseren. Om die reden moet Thialf LTC vertrekken. De club kan tot eind volgend jaar nog op Amstelwijck terecht. Begin 2021 moet er nieuwe huisvesting zijn gevonden.

De gemeente streeft naar grotere concentratie van de tennisverenigingen in Dordrecht. Dit heeft te maken met teruglopende ledenaantallen in deze tak van sport. Een landelijke tendens, die zich ook voordoet bij beide verenigingen.

DLTC heeft zijn park aan de Nieuweweg in 2011 betrokken. Het fusieonderzoek zal o.m. duidelijk moeten maken of op deze locatie voor beide verenigingen voldoende ruimte kan worden gemaakt. De clubs zijn ongeveer even groot. Op dit moment tellen ze samen rond de 500 leden.

Dordrechtsche Lawn Tennis Club
Tennispark
Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht
Clubhuis
(078) 613 7169
Secretariaat
Achterhakkers 74
3311 JA Dordrecht
(078) 645 0277
info@tennisclubdltc.nl
tennisclubdltc@gmail.com
Ledenadministratie
(078) 6450277
leden.dltc@gmail.com

Inschrijven

Schrijf hier in voor tennislessen.