28 september ALV fusiebesluit

Op maandag 28 september aanstaande wordt er een algemene ledenvergadering gehouden met als belangrijkste agendapunt het stemmen over het voorstel om te fuseren met tennisclub Thialf.

De vergadering zal vanaf 20.00 uur online plaatsvinden via ZOOM. Het is ook mogelijk om je stem van te voren al uit te brengen door middel van het invullen van het stemformulier, dat gemaild kan worden aan het secretariaat.

uitnodiging ALV 28sept2020 DLTC

Stemformulier fusiebesluit ALV 28sept2020 DLTC

modelstatuten 07-04-2020

Huishoudelijk Reglement 31-03-2020

 

Coronabeleid aangescherpt

Recent heeft de overheid de maatregelen inzake het coronavirus aangescherpt. Dit heeft voor de club als gevolg dat op het tennispark:

– onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden;

– de bar alleen nog open gaat tijdens toernooien (eigen consumpties niet toegestaan);

– we in de kantine en op het terras een vaste zitplaats innemen;

– tijdens toernooidagen alle bezoekers worden geregistreerd (gegevens worden 14 dagen bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek).

Uiteraard geldt altijd: blijf thuis wanneer je gezondheidsklachten hebt!

Met ieders medewerking kunnen we op een verantwoorde en veilige manier blijven tennissen.

Inschrijving Open Dubbel Toernooi

De tiende editie van het succesvolle Audi Ames DLTC Open Dubbel Toernooi wordt gehouden van 30 augustus tot en met 6 september aanstaande.

Het is een toernooi voor spelers in de categorieën Heren, Dames en Gemengd Dubbel, in de klassen 5 t/m 8.

Het belooft een spetterende tennisweek te worden met gezellige activiteiten rondom de baan.

Inschrijven voor het Audi Ames DLTC Open Dubbel Toernooi 2020 is mogelijk via de volgende link:

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament?id=2CCB22FC-BE3C-400E-BFA4-DD884BFC1EF4

 

Nieuwe Clubkampioenen DLTC 2020

De nieuwe clubkampioenen DLTC 2020 zijn geworden:

HE Hette Jan Moerer

DE Hester Krot

HD7- Stefan Theuns en Arnoud Offerhaus

HD8+ Jan Willemstein en Wim Kees van der Plank

DD7- Sally Bolte en Denie Georgieva

DD8+ Charlotte ter Haar en Hester Krot

GD7- Sally Bolte en Marc ter Haar

GD8+ Annemarie Strijbosch en Wim Kateman

JE Joris Schuurmans

Voor foto’s ga naar: http://tennisclubdltc.nl/media/fotos/

 

 

Vrij spelen? Baan reserveren!

Het is weer toegestaan vrij te spelen, ook dubbelspel, mits 1,5 meter afstand gehandhaafd wordt.

Wel moet er een baan gereserveerd worden d.m.v. onderstaande procedure:

(1) minimaal 12 uur van te voren maar niet langer dan 7 dagen vooruit;

(2) per e-mail aan edwin.ruighaver@outlook.com;

(3) met vermelding van namen van alle spelers; dag/datum; tijdstip in hele uren;

(4) er volgt geen bevestiging: geen bericht is goed bericht;

(5) komen er aansluitend geen nieuwe spelers, dan mag er verder worden gespeeld;

(6) de hygiëneregels en looproutes moeten in acht worden genomen.

Intentieverklaring fusie DLTC – Thialf

Op 15 juni is onder notarieel toezicht een intentieverklaring getekend door de bestuursleden van DLTC en Thialf LTC om te gaan fuseren.

De verklaring werd getekend aan tafeltjes die buiten op 1,5 meter van elkaar stonden, waarna op 1,5 meter het glas geheven werd door de bestuursleden van beide clubs.

Als alle procedures naar wens verlopen, zullen beide clubs opgeheven worden en zal er een nieuwe tennisclub DLTC-Thialf worden opgericht.

Er wordt toegewerkt naar een officiële datum van 31 december 2020.

Dordrechtsche Lawn Tennis Club
Tennispark
Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht
Clubhuis
(078) 613 7169
Secretariaat
Achterhakkers 74
3311 JA Dordrecht
(078) 645 0277
info@tennisclubdltc.nl
tennisclubdltc@gmail.com
Ledenadministratie
(078) 6450277
leden.dltc@gmail.com

Inschrijven

Schrijf hier in voor tennislessen.

DLTC kalender

Komende activiteiten