Bar

 Bardienst

 • DLTC heeft geen vaste barbeheerder in dienst.
 • In plaats daarvan hebben alle seniorleden één of twee keer per jaar een dagdeel bardienst – een avond doordeweeks of een ochtend/ middag in het weekend.
 • Het actuele bardienstrooster wordt via e-mail bekend gemaakt aan de leden.
 • Voor vragen kunt u contact opnemen met de barcommissaris: Sjaak Bakker  /  E -mail: sjaakbakkerdltc@gmail.com

 

Openingstijden bar

De openingstijden van de bar tijdens het zomertennisseizoen

(april – oktober) zijn in principe:

 • Maandag t/m donderdag: ± 19.00 – 23.00 uur
 • Zondag: ± 10.00 – 14.00 uur.
 • Tijdens activiteiten

Barkaart

Dit seizoen werken we weer met barkaarten. De barkaarten zijn tijdens bardiensten te koop en hiermee kunnen dan heel gemakkelijk de consumpties worden afgerekend.

Er zijn kaarten van:

 • € 5
 • €10
 • € 20

Barcommissie

Sjaak Bakker – barcommissaris

     E-mail:

sjaakbakkerdltc@gmail.com

 
     

Piketteurs

Bij vragen of problemen tijdens de bardienst kan contact opgenomen worden met de piketdienst van die week. Piketteurs zijn:

 • Wim Raedts
     06-5436 5014
 • Erwin Zuil
  06-4172 9340
 • Job van Niftrik
  06-3850 3173
 • Fried Hesp
 • Ruud van Noort
   

Bardienst - instructie

 • betaling consumpties geschiedt met consumptiebonnen; opschrijven is niet toegestaan met uitzondering van competitieteams; contante afrekening alleen toegestaan voor gasten
 • tijdens dienst toezicht houden op bar en clubhuis
 • aan het eind van de dienst opruimen, afwassen en opbergen, koelkasten uit voorraad aanvullen
 • vlaggen hijsen in weekend, bij competitie/ toernooien (DLTC + KNLTB vlag) of op feestdagen (DLTC + NL vlag)
 • kussens buiten leggen, parasols plaatsen als het weer dat toelaatbaanverlichting in- en/of uitschakelen; na uitschakeling pas weer na 30 minuten inschakelen
 • introductiegeld van niet-DLTC lid op barlijst vermelden (introductie kost € 5)
 • overdracht bardienst: barlijst invullen en ondertekenenbij vertrek controleren of terrasdeuren en ramen gesloten zijn, kranen dicht en alle lichten uit zijn; verwarming laag zetten
 • clubhuis en park goed afsluiten (ZIE INSTRUCTIES ACHTER DE BAR)

Bardienst - vervanging

Het bardienstrooster wordt opgesteld door onze barcommissie en wordt aan alle leden toegestuurd.

Vervanging bardienst

Het is natuurlijk altijd leuk om een bardienst te draaien bij zo’n gezellige vereniging als DLTC. Mocht dat toch bezwaren opleveren, dan zijn er twee mogelijkheden om het probleem op te lossen:

 • Onderling ruilen met een ander lid. Ruilen van bardienst moet wel altijd doorgegeven worden aan de piketteur.
 • Het is ook mogelijk een bardienst af te kopen, geef dit zo vroeg mogelijk door aan de barcommissaris.
 • Niet op komen dagen voor een bardienst wordt beboet met € 50!
 • Juniorleden vanaf 16 jaar mogen alleen bardienst draaien onder toezicht van leden met diploma SVH. (Els van Niftrik, Ruud van Noort en Yolanda de Rijke) In de praktijk kan dit ook plaatsvinden door een 21-jairge die een aantoonbaar IVA-certificaat heeft (zie map clubhuis).

Tip: Doe het ruilen of afkopen tijdig. Op korte termijn is dit meestal niet haalbaar!

Huis- en gedragsregels m.b.t. alcohol in sportkantines/ clubhuizen

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om bij de club gekochte alcoholhoudende drank elders (b.v. in de kleedkamers) te nuttigen dan in het clubhuis zelf of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  1. Personen jonger dan 18 jaar;
  2. Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
  3. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank aanbevolen.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de barvrijwilliger of een bestuurs- / commissielid uit het clubhuis verwijderd.
 • Aan leden die bardienst draaien wordt gevraagd om de online test “Instructie verantwoord alcohol schenken” (IVA) te doen. Zie website: http://www.nocnsf.nl/IVA . Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt, dat door de barcommissaris wordt gearchiveerd.

 

Dordrechtsche Lawn Tennis Club
Tennispark
Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht
Clubhuis
(078) 613 7169
Secretariaat
Achterhakkers 74
3311 JA Dordrecht
(078) 645 0277
info@tennisclubdltc.nl
tennisclubdltc@gmail.com
Ledenadministratie
(078) 6450277
leden.dltc@gmail.com

Inschrijven

Schrijf hier in voor tennislessen.

DLTC kalender

Komende activiteiten