Lidmaatschap

Dordrechtsche Lawn-Tennis Club
Opgericht 17 september 1886

DLTC kent verschillende vormen van lidmaatschap:

Lees meer over lidmaatschap:

1. Proeflidmaatschap

 • Om aspirant-leden de kans te geven kennis te maken met onze unieke club en leden is een proeflidmaatschap mogelijk.
 • Een proeflidmaatschap van 3 maanden kost voor senioren € 42 voor studenten € 17 en voor junioren € 15.
 • Het proeflidmaatschap wordt één keer aangeboden.

2.  Nieuwe leden

 • Leden kunnen altijd spelen bij DLTC, het hele jaar door. Lees hier onze folder: Folder DLTC 2016.nw
 • We vragen nieuwe leden eenmalig inschrijfgeld van € 20 voor senioren en € 15 voor studenten/ junioren.
 • De verplichte abonnementskosten voor het clubblad Spoorslags bedragen € 12 per adres per jaar.
 • Tarieven met ingang van maart 2018:
Lidmaatschap  Proeflid 3  maanden Contributie per kalenderjaar
Pupillen (t/m 6 jaar)

Junioren (7 t/m 12 jaar)

Junioren (13 t/m 16 jaar)

Studenten (17 t/m 24 jaar)

Senioren (25 jaar +)

€ 15

€ 17

€ 42

   €    0

€   15

€    50

€   65

€  185

 • Het verenigingsjaar bij tennisclub DLTC loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Betaling van contributie en andere gelden geschiedt door middel van automatische incasso.

3. Theeleden

 • Wie zelf niet sportief bezig wil zijn maar de vereniging wel een warm hart toedraagt, kan een theelidmaatschap aangaan van € 42 per jaar.
 • Inclusief abonnement op het clubblad Spoorslags.
 • Dit betekent dat je weliswaar niet kunt tennissen, maar wel altijd aanwezig kunt zijn bij de activiteiten van de club.

4. Introducés

 •  Tennisliefhebbers die geen lid zijn, kunnen als introducé spelen met een DLTC-lid tegen betaling van € 5 per keer.
 • Per seizoen kunnen belangstellenden maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.

Lid worden

 • Het huidige ledenaantal laat ruimte voor nieuwe leden.
 • Wilt u lid worden van DLTC? Aanmelden als nieuw lid van DLTC kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier.

Klik op —>  Nieuw lid DLTC  voor het downloaden van het aanmeldingsformulier.

 • Vragen over DLTC kunt u e-mailen naar het secretariaat: info@tennisclubdltc.nl of tennisclubdltc@gmail.com.
 • U kunt ook direct contact opnemen met onze ledenadministratie door een e-mail te sturen aan Ruud Grande: leden.dltc@gmail.com. Telefoonnummer: (078) 6450277.

Sleutel tennispark en clubhuis

DLTC stelt aan ieder seniorlid een sleutel van het tennispark en clubhuis ter beschikking, onder de volgende voorwaarden:

 • Voor de sleutel geldt een borgsom van  € 27;
 • Een machtiging tot incasso van het sleutelgeld is ingevuld en ondertekend (Klik op—>  Sleutelverklaring  voor het formulier);
 • Het seniorlid tekent voor ontvangst van de sleutel;
 • DLTC blijft eigenaar van de sleutel;
 • Sleutels mogen niet worden gedupliceerd of uitgeleend;
 • Bij opzegging van het lidmaatschap moet de sleutel worden ingeleverd, waarna de borgsom wordt gerestitueerd.

De sleutel is op afspraak af te halen bij Ruud Grande (e-mail: leden.dltc@gmail.com).

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen?

 • Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk (of per e-mail) bij de secretaris worden ingediend.
 • Bij opzeggingen na 1 december is de volledige contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient u de sleutel van het tennispark en clubhuis  in te leveren bij Ruud Grande. De borgsom ontvangt u daarna retour.

Dordrechtsche Lawn Tennis Club
Tennispark
Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht
Clubhuis
(078) 613 7169
Secretariaat
Tennisclub DLTC
Postbus 505
3300 AM Dordrecht
(078) 645 0277
info@tennisclubdltc.nl
tennisclubdltc@gmail.com
Ledenadministratie
(078) 6450277
leden.dltc@gmail.com

Inschrijven

Schrijf je nu in voor tennislessen in het winterseizoen!